Knižní tip: Mind the Body

Mind the Body

An Exploration of Bodily Self-Awareness

Frédérique de Vignemont

  • First comprehensive treatment of bodily awareness in analytic philosophy
  • Accessible to both philosophers and cognitive scientists
  • Vividly illustrated with examples of bodily illusions and bodily disorders

Cover for Mind the Body

Our own body seems to be the object that we know the best for we constantly receive a flow of internal information about it. Yet bodily awareness has attracted little attention in the literature.

Mind the Body is the first comprehensive treatment of bodily awareness. Frédérique de Vignemont seeks to answer questions such as: how do I perceive my body? How do I perceive other people’s bodies? Can I really feel your pain? What makes me feel this specific body is my own? Why do I care about it? To what extent can I feel an avatar’s body as my own? To answer these questions, we need a better understanding of the various aspects of bodily self-awareness, including the spatiality of bodily sensations, their multimodality, their role in social cognition, their relation to action, and to self-defence.

This volume combines philosophical analysis with recent experimental results from cognitive science, leading us to question some of our most basic intuitions.

 

Knižní tip: Martin Heidegger: Zu eigenen Veröffentlichungen

Heidegger, Martin: Zu eigenen Veröffentlichungen

Nach den Handschriften hrsg. von Friedrich-Wilhelm v. Herrmann
2018. XXVIII, 594 Seiten
Ln 78,00 € ISBN 978-3-465-00115-7
Kt 68,00 € ISBN 978-3-465-00101-0
Martin Heidegger Gesamtausgabe 82

Heidegger, Martin: Zu eigenen Veröffentlichungen

V rámci sebraných spisů Martina Heideggera vychází svazek 82 „K vlastním publikacím“, který nechává nahlédnout do myslitelské dílny a seznamuje s Heideggerovou sebe kritikou. Svazek 82 shromažďuje poznámky k následujícm publikacím: Sein und Zeit (1927), Was ist Metaphysik? (1929), Der Ursprung des Kunstwerkes (1935/36), Ἀγχιβασίη (1944/45) a Brief über den Humanismus (1946). Největší část úvah náleží knize Sein und Zeit.

 

 

Knižní tip: Ecology of the Brain

Ecology of the Brain

The phenomenology and biology of the embodied mind

Thomas Fuchs

Present day neuroscience places the brain at the centre of study. But what if researchers viewed the brain not as the foundation of life, rather as a mediating organ?

Ecology of the Brain addresses this very question. It considers the human body as a collective, a living being which uses the brain to mediate interactions. Those interactions may be both within the human body and between the human body and its environment.

Within this framework, the mind is seen not as a product of the brain but as an activity of the living being; an activity which integrates the brain within the everyday functions of the human body. Going further, Fuchs reformulates the traditional mind-brain problem, presenting it as a dual aspect of the living being: the lived body and the subjective body – the living body and the objective body. The processes of living and experiencing life, Fuchs argues, are in fact inextricably linked; it is not the brain, but the human being who feels, thinks and acts.

For students and academics, Ecology of the Brain will be of interest to those studying or researching theory of mind, social and cultural interaction, psychiatry, and psychotherapy.

 

https://global.oup.com/academic/product/ecology-of-the-brain-9780199646883?cc=ro&lang=en&#

 

Knižní tip: Dan Zahavi – Self and Other

Self and Other

Exploring Subjectivity, Empathy, and Shame

Dan Zahavi

  • Original work by a leading scholar of his generation
  • Brings together analytic philosophy and phenomenology
  • A new answer to the question of what selfhood is, and how we should understand it

Cover for Self and Other

Can you be a self on your own or only together with others? Is selfhood a built-in feature of experience or rather socially constructed? How do we at all come to understand others? Does empathy amount to and allow for a distinct experiential acquaintance with others, and if so, what does that tell us about the nature of selfhood and social cognition? Does a strong emphasis on the first-personal character of consciousness prohibit a satisfactory account of intersubjectivity or is the former rather a necessary requirement for the latter?
Engaging with debates and findings in classical phenomenology, in philosophy of mind and in various empirical disciplines, Dan Zahavi’s new book Self and Other offers answers to these questions. Discussing such diverse topics as self-consciousness, phenomenal externalism, mindless coping, mirror self-recognition, autism, theory of mind, embodied simulation, joint attention, shame, time-consciousness, embodiment, narrativity, self-disorders, expressivity and Buddhist no-self accounts, Zahavi argues that any theory of consciousness that wishes to take the subjective dimension of our experiential life serious must endorse a minimalist notion of self. At the same time, however, he also contends that an adequate account of the self has to recognize its multifaceted character, and that various complementary accounts must be integrated, if we are to do justice to its complexity. Thus, while arguing that the most fundamental level of selfhood is not socially constructed and not constitutively dependent upon others, Zahavi also acknowledges that there are dimensions of the self and types of self-experience that are other-mediated. The final part of the book exemplifies this claim through a close analysis of shame.

https://global.oup.com/academic/product/self-and-other-9780199590681?cc=dk&lang=en&

 

Publikace: Pravda o myšlení Martina Heideggera

Pravda o myšlení Martina HeideggeraMyšlení a dílo Martina Heideggera je vystaveno opakovaným obviněním ze spolupráce s národním socialismem, ke kterému se nyní přidalo obvinění ze systematického antisemitismu, které se objevilo v souvislosti s vydáním jeho soukromých zápisníků známých pod označením „Černé sešity“. Samotné zápisníky by nevzbudily tolik pozornosti, kdyby jejich vydavatel, Peter Trawny, zároveň nepublikoval svou interpretující knihu o Heideggerovi a mýtu světového židovského spiknutí.

Není povolanější autor než Friedrich-Wilhelm von Herrmann, jenž byl po čtyři poslední roky Heideggerova života jeho osobním tajemníkem a filosof ho pověřil vydáváním svého souborného díla, který dokáže jednoznačně vyvrátit a odmítnout Trawnyho lživá a falešná tvrzení, aniž by prováděl apologii samotného Heideggera. Von Herrmannova reakce na lživá obvinění mají formu přehledného, systematického výkladu geneze Heideggerova myšlení, a potud může jeho krátká kniha sloužit jako vynikající uvedení do celkového kontextu myšlení a díla Martina Heideggera, který – i když nemusí být každému čtenáři sympatický buď jako člověk, nebo jako myslitel – přesto zůstane jedním z největších filosofů 20. století.

F.-W. von Herrmann, Pravda o myšlení Martina Heideggera, sestavil a přeložil Aleš Novák, Praha: Togga 2017, 111 str.

 

Společnost pro filosofickou antropologii

Fotka uživatele Společnost pro filosofickou antropologii.

Společnost pro filosofickou antropologii (SFA) je otevřenou skupinou učitelů, studentů, přátel a příznivců myšlenky filosofické antropologie. Pořádáme kurzy, setkání, konference a workshopy. Interpretujeme člověka jako bytost sebe sama utvářející, jež sama sobě dává vlastní obraz, vlastní určení. Všímáme si působnosti filosofie a toho, jak filosofické obrazy člověka proměnily dějiny lidského sebeporozumění.

Sledujte prezentaci SFA na facebooku: https://www.facebook.com/spolecnostprofilosofickouantropologii/

Sledujte kanál SFA na YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCJK4GZpv3GaX87vyAZJF1rw/featured

Centrum fenomenologického výzkumu

Centrum fenomenologického výzkumu bylo univerzitním centrem excelence při Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Centrum bylo zřízeno 1. ledna 2012 a jeho činnost trvala do 31. prosince 2016.

Ředitelem centra byl Aleš Novák.

Členy Centra v roce 2016 byli: Ladislav Benyovszky, Jan Bierhanzl, Milan Hanyš, Jana Kružíková, Jakub Marek, Karel Novotný, Taťána Petříčková, Hans Rainer Sepp, Stanislav Synek, Jiří Tourek a Martin Vrabec.

V minulých letech mezi spolupracovníky náleželi rovněž Josef Fulka, Tomáš Holeček a Marek Skovajsa (všichni v roce 2012), Jaroslav Novotný, Marie Pětová a Richard Zika (všichni v letech 2012-2014).