Knižní tip: Fenomenologická ročenka 2019

Fenomenologická ročenka 2019 navazuje na předchozích osm ročníků Ročenky pro filosofii a fenomenologický výzkum, která vycházela mezi léty 2011–2018 a jejímiž vydavateli postupně byli Aleš Novák a Ladislav Benyovszky. Přistoupili jsme k praktičtějšímu zkrácení názvu a k implementaci elementárních standardů pro vydávání akademických textů, a to jednak formou zřízení redakční rady ročenky, jednak standardizovaným procesem anonymního posouzení textů, který sluje peer review proces.

Letošní ročník ročenky,jehož vydání se ujal Aleš Novák, byl ve znamení 130. výročí narození Martina Heideggera a zároveň 30. výročí od vydání jeho posthumního a druhého hlavního díla Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis) v roce 1989, kdy se připomínaly jeho sté narozeniny. Za tímto účelem byli osloveni níže uvedení vůdčí světoví badatelé věnující se dílu a myšlení Martina Heideggera, aby speciálně pro naši ročenku napsali své studie, ve kterých diskutují vliv a odkaz uvedeného Heideggerova spisu, který stále ještě není dostatečně doceněný v odborné debatě. Po vší kontroverzi, kterou s sebou přineslo zveřejnění Heidggerových tzv. „černých sešitů“ v roce 2014, se totiž zapomnělo, že Heidegger je také, ba především jedním z největších filosofů 20. století.

Obsah Fenomenologické ročenky 2019:

Studie

David Rybák – Od filosofie jako přísné vědy k básnění dějin filosofie

Miroslav Petříček – Cesta fenomenologie k naslouchání obrazu

Taťána Petříčková – Dotek a myšlení

Daniela Vallega-Neu – Heidegger at the Limits of Phenomenology

Babette Babich – On Books and ‘Altars Consecrated to an Unknown God’. Reading Heidegger’s Beiträge

Holger Zaborowski – Wissenschaft, Technik und die Besinnung auf das „Nutzlose“. Die Bedeutung von Heideggers Denken für die Sozialwissenschaften

Recenze a zprávy
Aleš Novák – Ian Alexander Moore: Eckhart, Heidegger, and the imperative of Releasement
Martin Damašek – Jakub Marek: Leporello. Smrtelnost, práce a nepřirozenost člověka
Jan Potoček – Aleš Novák: Zázračná věda. Filosofie René Descarta 1618–1620
Aleš Novák – Zpráva o návštěvě Dana ZahavihoReport on the visit of Dan Zahavi
Aleš Novák – Zpráva o 2. Letní škole filosofické antropologie věnované Herderovu pojednání O původu řeči

Fenomenologickou ročenku 2019 lze zakoupit na tomto odkazu.