245. výročí narození F. W. J. Schellinga v roce 2020

Dne 27. ledna 2020 si připomínáme 245. výročí narození Friedricha Wilhelma Josefa Schellinga (27. ledna 1775, Leonberg – 20. srpna 1854, Bad Ragaz).

Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling (cca 1835)

Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling
(cca 1835). Zdroj: Wikipedie.

Z českých překladů uvádíme:

  • Výbor z díla. Překlad Milan Sobotka a Jindřich Zelený. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1977. 315 s. cnb000156298.
  • Výbor z díla: rané spisy. 2. vyd. Praha: Svoboda, 1990. 312 s. Filozofické dědictví. ISBN 80-205-0132-0.
  • Filosofická zkoumání bytnosti lidské svobody a s tím souvisejících předmětů. Překlad Miroslav Petříček. Praha: Filozofický ústav ČSAV, 1992. 130 s. Vyd. 1. ISBN 80-7007-031-5.
  • Věky světa. Kniha první, Minulost. Verze I. Vyd. 1. Praha: OIKOYMENH, 2002. 100 s. ISBN 80-7298-047-5.
  • Drobné spisy a fragmenty. Překlad Petr Babka. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2004. 109 s. ISBN 80-7021-689-1.
  • Filosofické zkoumání svobody. Překlad Miroslav Petříček. Vyd. 2. Praha: OIKOYMENH, 2010. 239 s. ISBN 978-80-7298-415-2.
  • Systém transcendentálního idealismu. Překlad Jindřich Karásek a Jan Patočka. Vyd. 1. Praha: OIKOYMENH, 2014. 271 s. ISBN 978-80-7298-430-5.

Centrum fenomenologického výzkumu připomene významu Schellingova myšlení a díla dne 27. srpna 2020 v rámci 3. Letní školy filosofie u příležitostí 250. výročí narození G. W. F. Hegela a F. Hölderlina, jakož i 245. výročí narození F. W. J. Schellinga na téma: Nejstarší systémové prohlášení německého idealismu, která se uskuteční pod vedením Aleše Nováka v Pražském kreativním centru. Čestným hostem bude prof. Milan Sobotka, který prosloví přednášku o rozdílu mezi Schellingovou koncepcí identity ideálního a reálného a Hegelovou filosofií absolutního pojmu.