250. výročí narození Friedricha Hölderlina a G. W. F. Hegela v roce 2020

V roce 2020 si připomeneme 250. výročí narození jednak básníka a myslitele Friedricha Hölderlina (20. března 1770, Lauffen am Neckar – 7. června 1843, Tübingen) a jednak jednoho z největších západních filosofů vůbec, totiž Georga Wilhelma Friedricha Hegela (27. srpna 1770, Stuttgart – 13. listopadu 1831, Berlín).

Jakob Schlesinger: Portrét G. W. F. Hegela v Berlíně (1831)
Jakob Schlesinger, Portrét G. W. F. Hegela (1831). Zdroj: Wikipedie.

U těchto příležitostí se uskuteční několik následujících akcí:

11. února 2020přednáška prof. Milana Sobotky „Skepticismus, stoicismus a nešťastné vědomí“ ve Společnosti pro filosofickou antropologii v Pražském kreativním centru.

9. března 2020 – přednáška Aleše Nováka „Co je člověk? U příležitosti 250. výročí narození Friedricha Hölderlina“ pro Společnost pro fenomenologickou filosofii a psychoterapii od 18:00 v knihovně Katedry pedagogiky FF UK, Celetná 20, 2. patro, č. dveří 224.

27. srpna 20203. Letní škola filosofie u příležitostí 250. výročí narození G. W. F. Hegela a F. Hölderlina, jakož i 245. výročí narození F. W. J. Schellinga na téma Nejstarší systémové prohlášení německého idealismu, která se uskuteční pod vedením Aleše Nováka v Pražském kreativním centru. Čestným hostem bude prof. Milan Sobotka, který prosloví přednášku o rozdílu mezi Schellingovou koncepcí identity ideálního a reálného a Hegelovou filosofií absolutního pojmu. Dalším potvrzeným přednášejícím je Robert Kanocz, který pronese přednášku „Neměl Hyperion zůstat raději skeptikem? K 250. výročí narození F. Hölderlina“.

Změny vyhrazeny.