Přednášky Společnosti pro fenomenologickou filosofii a psychoterapii pro akademický rok 2019/2020

Společnost pro fenomenologickou filosofii a psychoterapii si dovoluje pozvat na svá setkání v akademickém roce 2019/20.

Datum: pondělí  9. 12. 2019 v 18 hod.

Téma: Rozplétání lidství smyslem času: k Heideggerovým Zollikonským seminářům

Přednášející: Mgr. Filip Timingeriu, Ph.D.

Místo konání: Celetná 20, knihovna katedry pedagogiky, II. patro, č. dveří 224

Termíny setkání a hosté:

14. 10. 2019: MgA. Jana Zichová, Ph.D. – Fenomén hlubiny – horizont bytující mimo lidskou řeč a jeho působnost na usebírání lidské psyché 

11. 11. 2019: Mgr. Josef Kružík, Ph.D. – Člověk jako pojídač chleba, k antropologickým motivům Homérovy Nekyia

18. 11. 2019: doc. Mgr. Aleš Novák, PhD. – 400 let od Descartových svatomartinských snů v roce 1619

9. 12. 2019: Mgr. Filip Timingeriu, Ph.D. – Rozplétání lidství smyslem času: k Heideggerovým Zollikonským seminářům

13. 1. 2020: Mgr. Petr Prášek – Současná fenomenologie ve Francii – syntéza daseinsanalýzy a schizoanalýzy?