Letní škola filosofické antropologie: K Herderovu Pojednání o původu řeči

Výsledek obrázku pro herder

J. G. Herder (A. Graff, 1785) . Zdroj: Wikipedie

Ve dnech 22. – 24. července 2019 proběhne v Pražském kreativním centru (sál 219 v čase 9:30 – 18:00) pod vedením Aleše Nováka a Jakuba Chavalky druhý ročník Letní školy filosofické antropologie. Námětem letošního ročníku bude diskuse Herderova zásadního spisu O původu řeči z roku 1772.
Hlavním řečníkem bude pan profesor Milan Sobotka. Dalšími účastníky budou kromě obou uvedených pořadatelů ještě Kateřina Sváčková, Adam Vostárek, Bernard Soška, Matouš Kvapil, Marek Vodička. Bližší upřesnění a konkrétní program bude postupně zveřejňováno na těchto stránkách a na facebooku Společnosti pro filosofickou antropologii.

Text Herderova Pojednání je ke stažení na tomto odkazu.

Kapacita omezena na 30 míst. Plně obsazeno.

Registrační a účastnický poplatek 50,- Kč bude vybírán hotově na místě v den konání.

Termín konání: pondělí 22. července – středa 24. července 2019

Čas konání: 9:30 – 18:00

Místo konání: Pražské kreativní centrum, Staroměstské náměstí 4/1, 110 00 Praha, sál 219

Program:

Pondělí 22. 7.

9:30 – 10:00 registrace a káva na uvítanou

10:00 zahájení: Aleš Novák

10:10 – 10:40 Kateřina Sváčková – Herderova kritika Rousseaua

10:45 – 11:15 Bernard Soška – Rousseauovo pojetí původu řeči v jeho Eseji o původu jazyků

11:20 – 12:00 Adam Vostárek – Herder a Diderot

Oběd

13:00 – 14:30 textový seminář (kruhy života, lidská „Besonnenheit“)

14:40 – 15:20 Matouš Kvapil – Hudebnost a rytmus řeči: Herderova stopa v Nietzscheho raných textech o řeči a hudbě?

15:30 – 17:00 textový seminář („Merkmal“ jakožto hlavní rys řeči)

Úterý 23. 7.

9:30 – 10:15 Marek Vodička – Přirozené právo a zákony přirozenosti v raně novověkém myšlení: Grotius, Hobbes, Locke, Rousseau

10:30 – 12:00 textový seminář: 1. zákon přirozenosti

Oběd

13:00 – 14:30 Aleš Novák – Pojetí přirozeného zákona (Naturgesetz) u Kanta

14:45 – 15:30 textový seminář: 2. zákon přirozenosti

15:45 – 17:00 Milan Sobotka – Jazyk, svět a národ ve filosofii J. G. Herdera

Středa 24. 7.

9:30 – 11:00 textový seminář: 3. zákon přirozenosti

11:15 – 12:30 Aleš Novák – Hobbes, Kant a Herder v Nietzscheho pojednání O pravdě a lži ve smyslu nikoli morálním

Oběd

13:30 – 15:00 textový seminář: 4. zákon přirozenosti

15:15 – 16:00 Jakub Chavalka – Nietzschova kritika Herdera

16:15 – 17:00 Aleš Novák – Je řeč původně spíš chatrč, nebo „dům bytí“? Herder, Hölderlin, Heidegger, Celan

Změna programu vyhrazena.