Seminář k Heideggerově spisu Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis)

Když v roce 2014 vyšly z Heideggerovy pozůstalosti jeho osobní zápisníky označované jako tzv. Černé sešity, rozpoutala se debata o Heideggerově údajném antisemitismu, která šla tak daleko, že „antisemitismus“ měl údajně představovat „systematický stavební prvek“ Heideggerovy filosofie, především pak jeho „myšlení z hlediska dějin Bytí“ (něm. Seynsgeschichte), které poprvé systematicky rozvíjí spis „Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis)“ z let 1936-38. Je otázka, jak spolu opravdu souvisí ryze osobní úvahy a systematicky budované filosofické dílo? Osobní úvahy však pronáší Heidegger v kontextu své myslitelské cesty otázky pravdy bytí, jež nejpozději od roku 1936 nabírá nový směr v podobě zmíněného „myšlení z hlediska dějin Bytí“, takže není akceptovatelné vytrhovat jednotlivé věty – ať s jakýmkoli eventuálně kontroverzním obsahem – z patřičného kontextu věcného i dobového. Heideggerův spis „Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis)“ zahajuje vskutku novou etapu na jeho myslitelské cestě, která se nazývá „myšlení z hlediska dějin Bytí“ a je v tuzemském kontextu prakticky neznámá a nesledovaná.

Heidegger, Martin: Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis)

V kontextu Heideggerova myšlení se jedná o druhé hlavní dílo, bez kterého je prakticky celá jeho tzv. pozdní filosofie nesrozumitelná a bez kterého nejsou korektně srozumitelné ani pasáže obsažené v tzv. Černých sešitech. Známost obsahu tohoto spisu je v tuzemsku prakticky nulová, a tak přednáška je pionýrský počin seznamující poprvé veřejnost s tímto zásadním spisem, jehož český překlad právě vzniká a bez kterého se seriózní a kompetentní bádání zabývající se Heideggerovým myšlením prostě neobejde. Přednáška, jež se pod vedením doc. Aleše Nováka koná během zimního semestru 2017/18 každé úterý od 15:30 v posluchárně 6022 na Fakultě humanitních studií UK, se věnuje pozornému a korektnímu promýšlení Heideggerových výpovědí, které úmyslně zlomyslná a jednostranně manipulativní interpretace některých současných autorů (Trawny, Di Cesare) podezřívá z antisemitismu. Kromě samotných textových pasáží z inkriminovaných Heideggerových osobních zápisníků nyní známých jako ‚Černé sešity‘ bude tedy v centru pozornosti spis „Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis)„. Mělo by se ukázat, že se v Heideggerově myšlení nic takového jako ‚antisemitismus‘ nejen, že nevyskytuje, ale ani vyskytovat nemůže. Záměrem přednášky je jednak demonstrace a zácvik do poctivého filosofického řemesla a korektního nakládání s filosofickými texty, jednak střízlivé promýšlení základních aspektů Heideggerova myšlení bez pathosu, zaslepeného fanatismu, předpojatosti a dogmatismu.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je admin. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.