Archiv pro měsíc: Listopad 2018

Přednáška Ladislava Benyovszkého na pravidelném semináři SFA

Zobrazit zdrojový obrázekSpolečnost pro filosofickou antropologii pokračuje v pořádání pravidelných úterních seminářů konaných v Pražském kreativním centru jednou za čtrnáct dní od 18:30.

Dalším hostem byl 27. listopadu 2018 Ladislav Benyovszky působící na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, který pronesl přednášku s názvem:

„Heideggerova přednáška Báseň (Das Gedicht) po padesáti letech“

Anotace: Přednáška nese podtitul „Časová úvaha pro Společnost pro filosofickou antropologii u příležitosti dvou nevýznamných jubileí“. U příležitosti 60. narozenin Ladislava Benyovszkého obdaruje oslavenec Společnost pro filosofickou antropologii přednáškou, která připomene 50. výročí od pronesení Heideggerovy přednášky Das Gedicht (Báseň) pronesenou při oslavě 70. narozenin Friedricha Georga Jüngera dne 25. srpna 1968. Vedle výkladu Heideggerova „pozdního“ myšlení o bytnosti řeči budeme svědky shrnutí dosavadní myslitelské cesty výrazné osobnosti české filosofie.

Přednáška se konala tradičně v Pražském kreativním centru.

 

Výstava fotografií Jana Patočky

Akademie věd České republiky – Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
a
Archiv Jana Patočky
při Centru pro teoretická studia a Filosofickém ústavu AV ČR

si Vás dovolují pozvat na vernisáž výstavy

Filosofovo bytí – a čas
Jan Patočka na pracovištích Akademie věd

v Galerii Vědy a umění, foyer Akademie věd, Národní 3, Praha 1

Výstava bude zahájena ve středu 28. 11. 2018 v 17:30 hodin.

 

Srdečne vás zveme na výstavu:"Filosofovo bytí – a čas. Jan Patočka na pracovištích Akademie věd"v Galerii Vědy a…

Zveřejnil(a) Společnost pro filosofickou antropologii dne Úterý 20. listopadu 2018

 

Přednáška Josefa Fulky na pravidelném semináři SFA

Podvečerní seminář Společnosti pro filosofickou antropologii přivítal 13. listopadu 2018 Josefa Fulku, jenž pronesl přednášku na téma: Když ruce mluví, která vycházela z jeho stejnojmenné knihy s následující anotací:

Přednáška se bude zabývat Neslyšícími a znakovým jazykem jakožto figurami jinakosti. V západním myšlení (počínaje Platónem) se Neslyšící často objevuje jako paradigmatický příklad sloužící k ilustraci často zásadního filosofického problému: otázky jazyka, abstraktního myšlení, existence vrozených idejí atd. Naším cílem bude ukázat, že tato postava se stává podnětem k nejrůznějším projekcím ze strany filosofů. Neslyšící a znakový jazyk může totiž sloužit jako příklad pozitivní i negativní, přičemž jako takový častěji vypovídá o myšlení toho či onoho filosofa, spíše než že by byl výsledkem nějakého empirického pozorování.

Zvukový záznam přednášky je na tomto odkazu.

Z poslednej prednášky pre Podvečerní seminář, kde sme hostili doc. Fulku s témou "Když ruce mluví", sa nám pre vás…

Zveřejnil(a) Společnost pro filosofickou antropologii dne Pátek 23. listopadu 2018

 

Přednáška se uskutečnila tradičně od 18:30 v Pražském kreativním centru, 2. patro, sál Minuta.

 

CfP: Fact, Facticity, Reality: Phenomenological Perspectives (2019)

Call for Papers

Fact, Facticity, Reality: Phenomenological Perspectives

Conference of the German Phenomenological Society (DGPF)

in Cooperation with the Austrian Phenomenological Society (ÖGPhän)

University of Vienna, September 18-21, 2019

[Deutsche Fassung]

According to the critical assessment linked to the concept of the “post-factual”, we live in an age in which scientific insights and facts are increasingly replaced by “felt truths” and “alternative facts”. At the same time, in the course of the onward process of digitalization and the spread of new information technologies, we witness a broad social development towards a reign of the factually given in the sense of naked data (Big Data), which seem to subject social life to an extensive calculability and algorithmization, apart from all anchorage in the lifeworld. In view of this ambivalent and tenuous social situation in the context of the present “truth crisis”, the conference canvasses the productive potential of phenomenological approaches for questions of the given and the factual, as well as of facticity and reality. Thereby, the focal problem is the relation between scientific facts, socio-political realities and cultural lifeworlds – a problem that becomes more and more urgent in the course of the globalization of information flows concomitant with increased intercultural intertwinings.

Indeed, these questions constitute core areas of phenomenological research. For in its entire history – from Husserl’s maxim of “going back to the tings themselves” and his critique of positivism and psychologism, via Heidegger’s dissociation of truth as aletheia from all forms of factual veracity and his analysis of the “thing”, Arendt’s reflections on politics and truth, and Levinas’s thesis of the prevalence of justice before objectivity, through to Marion’s analyses of the given and Waldenfels’s thinking of the “ruptures of experience” – questions of the given, the factual and facticity, of evidence, objectivity and reality prove to be phenomenological basic problems. Thereby, not only phenomenology’s descriptive method, but also its critical, unfolding, and opening potential comes to the fore.

These issues are discussed with international guest speakers as well as in twelve topical sections. All interested scholars are invited to apply for one of these sections. (Sections 3, 5 and 12 are held in English. Proposals can be submitted in English, German and French.)

Section III: Facts, Emotions and Values (Chair: Sonja Rinofner-Kreidl, Graz)
Section V: Normativity in Experience (Chair: Maren Wehrle, Rotterdam)
Section XII: Post-truth and Post-secular: Contextualizing Phenomenology of Religion (Chair: Michael Staudigl, Vienna)
Section I: Die Wirklichkeit und das Imaginäre. Diskontinuitäten, Ambiguitäten und wechselseitige Einflüsse (Chair: Michela Summa, Würzburg)
Section II: Wirklichkeit und Bildlichkeit (Chair: Alexander Schnell, Wuppertal)
Section IV: Faktizität und Wirklichkeit der Lebenswelt (Chair: Christian Bermes, Landau)
Section VI: Umständlichkeit – Erfahrungsstruktur und ontologische Kategorie? (Chair: Thiemo Breyer, Cologne)
Section VII: Die Gegebenheit des Realen. Methodische Fragen (Chair: Peter Gaitsch, Graz; Sandra Lehmann, Vienna; Philipp Schmidt, Vienna)
Section VIII: Erkenntnis versus Meinung – Falsche Gegensätze (Chair: Eva Schürmann, Magdeburg)
Section IX: ‚Zwischen-Welten‘: Interkulturelle Perspektiven auf die Frage nach der Wirklichkeit (Chair: Niels Weidtmann, Tübingen)
Sektion X: Vielfach fremd in der Fremde – Alteritätserfahrungen im Exil (Chair: Pascal Delhom, Flensburg; Matthias Flatscher, Wien)
Section XI: Digitale Kultur (Chair: Thomas Bedorf, Hagen)
Junior Scholar Workshop: Traditions of Phenomenology

Keynote Speakers: Hiroshi Abe (Kyoto), Jocelyn Benoist (Paris), Markus Gabriel (Bonn), Sara Heinämaa (Jyväskylä), Julia Jansen (Leuven), Sophie Loidolt (Darmstadt), Ernst Wolfgang Orth (Trier), Nicolas de Warren (Penn State), Dan Zahavi (Copenhagen)

Submission:

Please send your proposal of about 500 words for a talk of up to 30 minutes to Sergej Seitz, the General Secretary of the DGPF: sergej.seitz@univie.ac.at.

Deadline: January 31, 2019.

The proposals are selected by the respective chair of the section. Therefore, please indicate the section to which you apply.

Proposals for the junior scholar workshop can also be submitted to Sergej Seitz (sergej.seitz@univie.ac.at).

Organisation:

Prof. Georg Stenger (Präsident)

Prof. Inga Römer (Vizepräsidentin)

Sergej Seitz (Generalsekretär)

Deutsche Gesellschaft für phänomenologische Forschung

www.phaenomenologische-forschung.de