Konference o Merleau-Pontym v Olomouci

V Olomouci na Filozofické fakultě Univerzity Palackého proběhla ve dnech 18. – 19. října 2018 mezinárodní konference s názvem:

Merleau-Ponty at the Collège de France: Expression, Intercorporeity, Nature.

Hlavními organizátory konference byli Jan Halák a Felix Borecký.

Výsledek obrázku pro merleau pontyIn the last twenty years, the international perception of Merleau-Ponty’s work has undergone a radical change thanks to the publication of the preparatory manuscripts for his Collège de France lectures. An analysis of these materials in connection with the Visible and the Invisible shows that if finished, the positive part of the Merleau-Ponty’s last work would stand on a firm basis of phenomenologically oriented studies of very concrete materials, much like the Phenomenology of Perception. This conference aims to provide a space to discuss the interconnection between Merleau-Ponty’s lectures from the fifties on the one hand, and his published writings on the other.  In particular, we aim to explore Merleau-Ponty’s contribution to our understanding of corporeity, intersubjectivity, language and expression, Nature, and rational thought with regard to its historical and dynamic character. Beyond this framework, we expect the submissions to elucidate the relationships between Merleau-Ponty’s thought and his philosophical and non-philosophical inspirers (e.g., Freud, Gurwitsch, Schilder), and successors.

Keynote speaker: Dr. Stefan Kristensen (University of Heidelberg, Germany)

Conference Venue: Department of Philosophy, Faculty of Arts, Palacký University, Olomouc, Czech Republic

Přednáška Petra Kužela na pravidelném semináři SFA

Podvečerní seminář Společnosti pro filosofickou antropologii přivítal 16. října 2018 Petra KUŽELA, jenž přesně v den 100. výročí narození Louise Althussera pronesl přednášku na téma:

Ideologie, ideologické státní aparáty a konstituce subjektu v díle Louise Althussera

Přednáška se zaměřuje na přiblížení základních rysů pojetí ideologie francouzského filosofa Louise Althussera. Tematizuje Althusserův koncept ideologických státních aparátů, ideologické výzvy a konstituce subjektu a poukazuje na souvislosti tohoto pojetí s freudovskou a lacanovskou psychoanalýzou, spinozismem, strukturalismem, Althusserovým pojetím filosofie vědy a jeho slavnými koncepty jako „epistemologický zlom“, „proces bez subjektu“ a „symptomální čtení“.

Podvečerní seminář v úterý 16.10. přívíta dr. Petra KUŽELA na téma:Ideologie, ideologické státní aparáty a…

Zveřejnil(a) Společnost pro filosofickou antropologii dne Pátek 12. říjen 2018

 

Filosofie Louise AlthusseraPetr Kužel je autorem odborné monografie z roku 2014 s názvem Filosofie Louise Althussera: O filosofii, která chtěla změnit svět.

Přednáška se uskutečnila tradičně od 18:30 v Pražském kreativním centru, 2. patro, sál 219. 

 

Záznam přednášky je ke shlédnutí na kanálu SFA na YouTube.

Workshop ke dvoustému výročí Emily Brontë

19. října 2018 se uskutečnil na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy workshop u příležitosti 200. výročí narození Emily Brontë (1818 – 1848) s následujícím programem:

Libuše Heczková (Ústav české literatury a komparatistiky FF UK): Česká recepce Emily Brontë

Eva Kalivodová (Ústav translatologie FF UK): Bouřlivé výšiny, Vichrné návrší nebo Na větrné hůrce: Kde hledat Emily Brontë v českých překladech?

Zdeněk Beran (ÚALK FF UK): Heathcliff, Lockwoodův doppelgänger? Aneb Za zrcadlem a s čím se tam Lockwood setkal

Josef Fulka (FHS UK, Filosofický ústav AV ČR): 70 x 7: Náboženství, civilizace a přirozený stav u Emily Brontë

Veronika Flanderová (ÚALK FF UK): Heathcliff, it’s me

Olga Stimson: Na větrné hůrce – nezpochybnitelná výpověď romantismu?

Výsledek obrázku pro emily bronte