Rozhovor s Alešem Novákem o Heideggerovi

Na níže uvedeném odkazu je rozhovor s Alešem Novákem, ve kterém hovoří o Heideggerových „černých sešitech“, nadcházející návštěvě Petera Trawnyho, o pravidelných seminářích Společnosti pro filosofickou antropologii a o připravovaných konferencích na počest 200. výročí narození Karla Marxe a 80. výročí úmrtí Edmunda Husserla.

https://fhs.cuni.cz/FHS-1886.html

 

Knižní tip: Fenomenologie náboženství

Phänomenologie der Religion

 

Schaeffler, Richard
Grundzüge ihrer Fragestellungen
216 Seiten, Gebunden
€[D] 34,-
ISBN: 978-3-495-48900-0
Nach einer kritischen Sichtung der methodischen Ansätze, von denen aus Religionsphilosophie getrieben werden kann, entscheidet sich der Verfasser für die Methode der Religionsphänomenologie (1. Kapitel). Diese liest an der Weise, wie die Religion sich selbst darstellt, die besondere Struktur des religiösen Aktes und seine Beziehung auf die in diesen Akten intendierten Gegenstände ab.
Deutlichster Ausdruck der besonderen Eigenart der religiösen Akte ist die religiöse Sprache (2. Kapitel). Doch lassen sich die dort zum Ausdruck kommenden Strukturen auch an religiösen Handlungen, vor allem an denen des Kultus, wiederfinden (3. Kapitel). Dabei sind die besonderen Formen religiösen Anschauens, Denkens und Handelns nicht einfach angeboren, sondern werden in religiösen Überlieferungsgemeinschaften erlernt und kultiviert (Kapitel 4).
Unter denjenigen Wirklichkeiten, auf die religiöse Akte sich beziehen und die nur diesen Akten „originär gegeben“ sind, haben Gott bzw. die Götter herausragende Bedeutung. An der Weise, wie Gott bzw. die Götter zum Gegenstand religiöser Verehrung, aber auch philosophischer Argumentation werden, lässt sich die Eigenart der spezifischen religiösen Verhältnisbestimmung von religiösen Akten und religiösen Gegenständen deutlich machen – auch und gerade im Unterschied zur profan-philosophischen Auffassung (5. Kapitel).

Odkaz na stránku vydavatele.

 

Pravidelný seminář Společnosti pro filosofickou antropologii

Od úterý 16. ledna 2018 začíná řada pravidelných podvečerních seminářů Společnosti pro filosofickou antropologii. Všem zájemcům otevřený seminář se koná pravidelně v úterý jednou za dva týdny od 18:30 v místnosti C001 v sídle Společnosti pro filosofickou antropologii na Katedře obecné antropologie Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, jež je dislokována na FTVS UK, José Martího 6, Praha 6 – Veleslavín.

Úvodním obsahem semináře pod vedením Jakuba Chavalky a Václava Zajíce byla četba a diskuse spisu Ludwiga Feuerbacha Podstata křesťanství.

Související obrázek

 

Dvě přednášky Petera Trawnyho v dubnu

Související obrázek

Na pozvání Centra fenomenologického výzkumu a Společnosti pro filosofickou antropologii  zavítá v dubnu 2018 do Prahy Peter Trawny a pronese dvě přednášky.

První přednáška bude v úterý 24. dubna od 18:30 věnována 200. jubileu narození Karla Marxe, a to konkrétně Marxovu pojetí revoluce.

Ve druhé přednášce ve středu 25. dubna od 18:30 pak představí svou novou metodu četby a interpretace textů Martina Heideggera, jež ho vedla k závěrům prezentovaným v kontroverzní knize Heidegger und der Mythos der jüdischen Weltverschwörung.

 

Knižní tip: Science as Social Existence: Heidegger and the Sociology of Scientific Knowledge

Science as Social Existence: Heidegger and the Sociology of Scientific Knowledge

Science as Social Existence: Heidegger and the Sociology of Scientific Knowledge
Jeff Kochan

In this bold and original study, Jeff Kochan constructively combines the sociology of scientific knowledge (SSK) with Martin Heidegger’s early existential conception of science. Kochan shows convincingly that these apparently quite different approaches to science are, in fact, largely compatible, even mutually reinforcing.
By combining Heidegger with SSK, Kochan argues, we can explicate, elaborate, and empirically ground Heidegger’s philosophy of science in a way that makes it more accessible and useful for social scientists and historians of science. Likewise, incorporating Heideggerian phenomenology into SSK renders SKK a more robust and attractive methodology for use by scholars in the interdisciplinary field of Science and Technology Studies (STS). Kochan’s ground-breaking reinterpretation of Heidegger also enables STS scholars to sustain a principled analytical focus on scientific subjectivity, without running afoul of the orthodox subject-object distinction they often reject.
Science as Social Existence is the first book of its kind, unfurling its argument through a range of topics relevant to contemporary STS research. These include the epistemology and metaphysics of scientific practice, as well as the methods of explanation appropriate to social scientific and historical studies of science. Science as Social Existence puts concentrated emphasis on the compatibility of Heidegger’s existential conception of science with the historical sociology of scientific knowledge, pursuing this combination at both macro- and micro-historical levels.
Beautifully written and accessible, Science as Social Existence puts new and powerful tools into the hands of sociologists and historians of science, cultural theorists of science, Heidegger scholars, and pluralist philosophers of science.

Knižní tip: Dan Zahavi, Husserl’s Legacy

Cover for 

Husserls Legacy

Husserl’s Legacy

Phenomenology, Metaphysics, and Transcendental Philosophy

Dan Zahavi

  • Fascinating study of one of the most influential modern thinkers
  • Illuminates the foundations of phenomenology, and its continuing value for philosophy today

Dan Zahavi offers an in-depth and up-to-date analysis of central and contested aspects of the philosophy of Edmund Husserl, the founder of phenomenology.

What is ultimately at stake in Husserl’s phenomenological analyses? Are they primarily to be understood as investigations of consciousness or are they equally about the world? What is distinctive about phenomenological transcendental philosophy, and what kind of metaphysical import, if any, might it have? Husserl’s Legacy offers an interpretation of the more overarching aims and ambitions of Husserlian phenomenology and engages with some of the most contested and debated questions in phenomenology. Central to its interpretative efforts is the attempt to understand Husserl’s transcendental idealism. Husserl’s Legacy argues that Husserl was not an internalist, nor a quietist when it comes to metaphysical issues; that he assigned a fundamental importance to facticity and intersubjectivity; and that he was not opposed to all forms of naturalism.

Odkaz na stránku vydavatele.

 

Knižní tip: Heideggerovy Zollikonské semináře

Sebrané spisy Martina Heideggera (Gesamtausgabe) jsou o jeden svazek bohatší, a to o svazek 89, kterým jsou pozoruhodné a nedoceněné Zollikonské semináře, které Martin Heidegger pořádal na podnět švýcarského psychoanalytika a zakladatele daseinsanalýzy, Medarda Bosse, v rozpětí let 1959 až 1969. Celkem se uskutečnilo dvanáct seminářů, ze kterých se však dochovalo jen devět protokolů, které spolu s vybranými dopisy ze vzájemné korespondence a s přepisem vzájemných rozhovorů během společné letní dovolené na Sicílii vydal Medard Boss v roce 1987 mimo Heideggerovy sebrané spisy.

Zatímco Bossova edice čítá pouze 369 stran textu, rozsah nové edice je 870 stran, a to při vyloučení zmíněného výboru z korespondence mezi Heideggerem a Bossem. Je zřejmé, že čtenář má k dispozici zcela jinou knihu, a to jak koncepčně, tak obsahově. Celkový koncept předložené edice navrhl dlouholetý vydavatel Heideggerových spisů Friedrich-Wilhelm von Herrmann, který se zřekl vydavatelské role ve prospěch Petera Trawnyho.

Jestliže původní Bossova edice měla strukturu: protokoly k jednotlivým seminářům – rozhovory během dovolené – výbor z korespondence, je koncept nové edice následující: protokoly jsou zařazeny až na úplný závěr svazku (s. 637-870), kterým předchází pečlivě do oddílů časově a tematicky řazené poznámky z pozůstalosti vztahující se k uvedeným seminářům (s. 7-631).

Heidegger, Martin: Zollikoner Seminare

Třemi vůdčími tématy seminářů, kterým je věnována i největší část doprovodných materiálů, excerpt z recentní literatury a poznámek, jsou časovost, tělesnost a vědecká metoda. Publikované materiály odhalují, jak důkladně byl Heidegger obeznámen s aktuální odbornou literaturou, ze které si zeširoka vypisoval citace, které pak patrně během seminářů diskutoval. To platí především pro problematiku tělesnosti, která je v předložených seminářích jedinečným, byť ne vyčerpávajícím, a už vůbec ne uspokojivým způsobem diskutována, takže zmíněné semináře jsou tím hlavním místem, odkud lze relevantně se pokoušet o rekonstrukci čehosi jako „Heideggerovo pojetí tělesnosti“. Nově zveřejněné poznámky totiž dokazují, že Heidegger byl přímo seznámen se Sartrovou kritikou i jeho vypracováním tělesnosti z knihy Bytí a nicota, ale i s Merleau-Pontyho pojednáním tělesnosti z knihy Fenomenologie vnímání. Nicméně nejvíce ho filosoficky stimulovalo vypracování Elisabeth Ströcker z jejího habilitačního spisu „Philosophische Untersuchungen zum Raum“ (Frankfurt a. M.: Klostermann 1965).

Nejrozsáhlejší úvahy věnuje Heidegger rozdílu mezi filosofickým myšlením a vědeckým bádáním. Věda, jak známo, podle Heideggera nemyslí. Heidegger věnoval nejvíce úsilí během seminářů sblížení se zcela odlišných způsobů tematizace a artikulace, a proto opakovaně promýšlí, co je to vědecká metoda. Hlavními historickým zdroji jsou Descartesovy Regulæ ad directionem ingenii (konkrétně IV. Regula), Kantova Kritika čistého rozumu, ale i Newtonova Principia. Nicméně, jak již řečeno, překvapuje znalostí aktuální přírodovědecké literatury, a to především z oblasti kybernetiky. Opakovaně cituje Nietzscheho slavný notát, že metoda zvítězila nad vědou (KSA, NF-1888, 15[51]). Z kritického uvažování o metodě přírodních věd pak dává k dispozici platformu pro seriózní založení daseinsanalýzy jakožto lékařsko-terapeutické metody, v jejímž jádru je starost o záchranu člověka ve zpustlém světě.

Nejnovější svazek Heideggerovy Gesamtausgabe není tedy určen pouze odborníkům na jeho „pozdní“ myšlení, ale i badatelům z oblasti historie a teorie vědy, ba dokonce psychologům a psychoterapeutům. Po vší kontroverzi nedávné doby je v souvislosti s Heideggerem opět možné zabývat se jeho myšlením a tím, co nám odkazuje a k čemu nás přivádí, necháme-li se jím oslovit.

Heidegger, Martin: Zollikoner Seminare

Hrsg. von Peter Trawny
2017. XXXII, 880 Seiten
Kt 79,00 € ISBN 978-3-465-03997-6
Ln 89,00 € ISBN 978-3-465-03998-3
Martin Heidegger Gesamtausgabe 89

Knižní tip: Mind the Body

Cover for 

Mind the Body

Mind the Body

An Exploration of Bodily Self-Awareness

Frédérique de Vignemont

  • First comprehensive treatment of bodily awareness in analytic philosophy
  • Accessible to both philosophers and cognitive scientists
  • Vividly illustrated with examples of bodily illusions and bodily disorders

Our own body seems to be the object that we know the best for we constantly receive a flow of internal information about it. Yet bodily awareness has attracted little attention in the literature.

Mind the Body is the first comprehensive treatment of bodily awareness. Frédérique de Vignemont seeks to answer questions such as: how do I perceive my body? How do I perceive other people’s bodies? Can I really feel your pain? What makes me feel this specific body is my own? Why do I care about it? To what extent can I feel an avatar’s body as my own? To answer these questions, we need a better understanding of the various aspects of bodily self-awareness, including the spatiality of bodily sensations, their multimodality, their role in social cognition, their relation to action, and to self-defence.

This volume combines philosophical analysis with recent experimental results from cognitive science, leading us to question some of our most basic intuitions.

 

Překlad hesla fenomenologie pro Encyclopædia Britannica od Edmunda Husserla

 

Edmund Husserl 1900.jpg

Při příležitosti 80. výročí úmrtí Edmunda Husserla (27. dubna 1938) bude počínaje od 21. února probíhat během letního semestru na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy přednáška Aleše Nováka Uvedení do fenomenologie, která seznámí s Husserlovým nejinstruktivnějším textem, a to s heslem „fenomenologie“ pro Encyclopædia Britannica, jehož překlad do češtiny vzniká a měl by vyjít v průběhu roku v nakladatelství Togga.

Heslo má čtyři verze, dvě z toho vznikaly ve spolupráci s Martinem Heideggerem. Překlad obsahuje nejen všechny varianty hesla, ale též Heideggerovy poznámky a dopis adresovaný v této záležitosti Edmundu Husserlovi. Jedná se o programový a nejpřehlednější text seznamující s ideou fenomenologické metody, který doplňuje již dříve vydaný Husserlův text Filosofie jako přísná věda.

 

Knižní tip: Breached Horizons. The Philosophy of Jean-Luc Marion

Breached Horizons

The Philosophy of Jean-Luc Marion

Edited by Rachel Bath, Antonio Calcagno, Kathryn Lawson, and Steve G. Lofts

This volume is a guide to the legacy of the philosophical work of Jean-Luc Marion. A leading phenomenologist and philosopher of religion, Marion’s work addresses questions on the nature and knowledge of God, love, consciousness, art, psychology, and spirituality. Here, leading Marion scholars explain the development of his key concepts, while critically mining the philosopher’s ideas for relevant implications and applications to contemporary issues in various fields of study, including philosophy, theology, art, psychology and literature.

The first volume to cover Marion’s wider corpus, this book opens with an original essay by Marion himself, and goes on to present a comprehensive view of Marion’s ideas. Though largely anchored in philosophy, the essays are interdisciplinary and explore the various questions central to Marion’s work, including the visibility and invisibility of God, the constitutive force of the horizon of consciousness, the gift and givenness, eroticism and love, art and painting, psychology, literature, memory, iconography, and spirituality.

Knižní tip: Michel Henry – Können des Lebens

Können des Lebens

Michel Henry, Können des Lebens. Schlüssel zur radikalen Phänomenologie.

Henry, Michel
Können des Lebens
Schlüssel zur radikalen Phänomenologie
128 Seiten, Kartoniert
€[D] 24,-
ISBN: 978-3-495-48925-3
Ergänzend zu den bisher im Deutschen erschienenen Textsammlungen Michel Henrys will der vorliegende, von Rolf Kühn übersetzte und herausgegebene Band jeweils eine zentrale Analyse zu Schwerpunkten seiner Forschung bieten. Es handelt sich hierbei um die Notwendigkeit einer lebensphänomenologischen Gegen-Reduktion der absoluten Potenzialität des Lebens, welche sich als Grundgegebenheit im Bereich der Tiefenpsychologie, Kunst, Ökonomie und Kultur aufweisen lässt. In diesem Sinne kann mit Recht von einer »All-Potenzialität« des rein phänomenologischen Lebens in aller Erscheinenswirklichkeit gesprochen werden, wie es der Herausgebertitel »Können des Lebens« unterstreichen möchte.

Inhalt:
1. Nicht-intentionale Phänomenologie und Gegen-Reduktion
2. Die Frage der Verdrängung nach Schopenhauer und Freud
3. Das Geheimnis der letzten Werke Kandinskys
4. Die Krise des Okzidents
5. Zur Krise des Marxismus: das Doppelantlitz des Todes
6. Was ist eine Offenbarung?

Knižní tip: Martin Heidegger: Zu eigenen Veröffentlichungen

Heidegger, Martin: Zu eigenen Veröffentlichungen

Nach den Handschriften hrsg. von Friedrich-Wilhelm v. Herrmann
2018. XXVIII, 594 Seiten
Ln 78,00 € ISBN 978-3-465-00115-7
Kt 68,00 € ISBN 978-3-465-00101-0
Martin Heidegger Gesamtausgabe 82

V rámci sebraných spisů Martina Heideggera vychází svazek 82 „K vlastním publikacím“, který nechává nahlédnout do myslitelské dílny a seznamuje s Heideggerovou sebe kritikou. Svazek 82 shromažďuje poznámky k následujícm publikacím: Sein und Zeit (1927), Was ist Metaphysik? (1929), Der Ursprung des Kunstwerkes (1935/36), Ἀγχιβασίη (1944/45) a Brief über den Humanismus (1946). Největší část úvah náleží knize Sein und Zeit.

Heidegger, Martin: Zu eigenen Veröffentlichungen