Nietzschův Zarathustra: Ctnost, která obdarovává

Dne 17. října 2017 se uskuteční od 9:30 na Katedře filosofie Filozofické fakulty Univerzity Pardubice jednodenní workshop na téma Nietzschův Zarathustra: Ctnost, která obdarovává s následujícím programem:

09:30 Zahájení
09:40–10:20 Kateřina Sváčková: Zarathustrův poslední hřích
10:20–11:00 Tomáš Houdek: Samota, osamělost a touha obdarovávat
11:20–12:00 Jakub Chavalka: Je nebezpečné býti dědicem
12:00–12:40 Aleš Novák: „Není to zrůdnost?“ Co je protikladem ctnosti, jež
obdarovává
12:40–14:00 Oběd
14:00–14:40 Ondřej Sikora: Ctnost jako bytí v dialogu
14:40–15:20 Václav Zajíc: „Ty veliká hvězdo! Čím bylo by tvé štěstí, kdybys neměla
těch, kterým svítíš!“
15:40–16:20 Jakub Šenovský: Nietzsche a Akvinský. Otázka resentimentu
v Theologické sumě
16:20–17:00 Jakub Sirovátka: „Ctnost, která obdarovává“ ve světle etiky Nicolaie Hartmanna
17:00–17:40 Aleš Prázný: Milující nepřítel – k pedagogickým motivům Zarathustry