PŘEDNÁŠKY THOMASE AHNERTA

Fakulta humanitních studií UK ve spolupráci s Oddělením pro studia novověké racionality Filosofického ústavu AV ČR uspořádala ve dnech 19. a 20. dubna 2017 přednášky Dr. Thomase Ahnerta, vedoucího historických oborů na School of History, Classics and Archaeology, University of Edinburgh.

1. NEWTONIANISM IN EIGHTEENTH-CENTURY GERMANY

První přednáška se zaměřila na recepci Newtonova odkazu v kontextu s formováním německého osvícenství a byla určena pro zájemce o dějiny vědy, epistemologie a rané německé osvícenství.

2. PAGANISM AND PROVIDENCE IN THE HISTORICAL WRITINGS OF WILLIAM ROBERTSON

Druhá přednáška měla za téma myslitelský odkaz Williama Robertsona, jednoho z nejvýznamnějších historiků epochy skotského osvícenství, rektora univerzity v Edinburghu, ale také význačného představitele církevních kruhů („moderates“).

Odborný profil a publikace přednášejícího jsou k dispozici na tomto odkazu: http://www.ed.ac.uk/history-classics-archaeology/about-us/staff-profiles/profile_tab1_academic.php?uun=tahnert

 

Společnost pro filosofickou antropologii

Společnost pro filosofickou antropologii (SFA) je otevřenou skupinou učitelů, studentů, přátel a příznivců myšlenky filosofické antropologie. Pořádáme kurzy, setkání, konference a workshopy. Interpretujeme člověka jako bytost sebe sama utvářející, jež sama sobě dává vlastní obraz, vlastní určení. Všímáme si působnosti filosofie a toho, jak filosofické obrazy člověka proměnily dějiny lidského sebeporozumění.

Sledujte prezentaci SFA na facebooku: https://www.facebook.com/spolecnostprofilosofickouantropologii/