Přednáškový cyklus Historie filosofické antropologie

Seminář filosofické antropologie v rámci Katedry obecné antropologie Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy uspořádal v letním semestru 2017 přednáškový cyklus Historie filosofické antropologie, jehož jádrem byla především fenomenologická tradice 20. století. Přednášky se konaly vždy ve čtvrtek od 12:30 v posluchárně C008 v sídle katedry obecné antropologie Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy: José Martího 269/31, Praha 6 – Veleslavín.

Program přednášek byl následující:

23. 2. – Aleš Novák: Heideggerova kritika metafysiky.

2. 3. – Aleš Novák: Válka a technika v pojetí Ernsta Jüngera a M. Heideggera.

9. 3. – Jakub Marek: Patočkovo pojetí války ve 20. století a 20. století jakožto války (Kacířské eseje, Negativní platonismus).

16. 3. – Jakub Marek: Jaspersovo pojetí hraničních situací.

23. 3. – Aleš Novák, Josef Matoušek: Tělesnost u J. P. Sartra a Em. Lévinase.

30. 3. – Jakub Chavalka: Tělo a tělesnost u Michela Foucaulta.

6. 4. – Jakub Marek: Koncept řeči a jazyka podle Ferdinanda de Saussura.

4. 5. – Jakub Chavalka: Koncept řeči a jazyka podle Jacquesa Derridy.

11. 5. – Tomáš Holeček, Aleš Novák: Jazyk a řeč u Wittgensteina (a možná taky u Heideggera).

18. 5. – Jakub Marek, Jakub Chavalka: Člověk jako jednající bytost (H. Arendtová).

 

 

Fenomenologická interpretace významu barev u Georga Trakla

6. března 2017 se uskutečnila přednáška doc. Aleše Nováka pro Společnost pro fenomenologickou filosofii a psychoterapii na téma „Fenomenologická interpretace významu barev v básni Žalm Georga Trakla“.

Místo konání: Celetná 20, 2. patro, Knihovna katedry pedagogiky, č. dveří 224.