Konference „Malum: filosofické interpretace zla“

Badatelská skupina projektu Zlo, život a lidskost uspořádala 16. února 2017 závěrečnou konferenci prezentující výsledky řečeného výzkumu. Konference se uskutečnila v sídle katedry obecné antropologie Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. S příspěvky vystoupili členové Centra fenomenologického výzkumu Aleš Novák, Jakub Marek, Jakub Chavalka, Milan Hanyš, Martin Vrabec; dále Václav Zajíc, Jakub Šenovský, Tomáš Houdek a Kateřina Sváčková. Zvláštním hostem koference byl Mgr. Ondřej Sikora, Ph.D. z katedry filozofie Filozofické fakulty Univerzity Pardubice. Program konference:

Jakub Šenovský: Místo zla v řádu veškerenstva u Aurelia Augustina.

Jakub Marek: Svoboda ke zlu: pád člověka v Kierkegaardově Pojmu úzkosti.

Ondřej Sikora: Zvrácenost srdce podle Kanta.

Milan Hanyš: Arendtová o radikálním a banálním zlu.

Kateřina Sváčková: Klíčová role sebelásky (amour propre) v Rousseauově pojetí zla.

Martin Vrabec: Svévole a hněv Boží – povaha zla podle F. W. J. Schellinga.

Václav Zajíc: Proč vůle k dobru?

Jakub Chavalka: Rádlo zla.

Tomáš Houdek: Zlo a/nebo poctivost.