Publikace: Ladislav Benyovszky, Světasvit

České slovo „svět“ znamenalo původně „světlo“ a „svit“ patří ke slovesu „svítit“. Slovo „světasvit“ vyslovuje proto znovu svět v jeho počátečním významu, vyslovuje ten svět, ve kterém žijeme a umíráme, který je překryt a zastřen určeními vesmír a kosmos. Světasvit je něco jiného než vesmír, svět myšlený a vyslovený jako celek, něco jiného než kosmos, svět myšlený a vyslovený jako řád.

Publikaci lze zakoupit přímo na stránkách spol. Kosmas.

Ladislav Benyovszky, Světasvit. Praha: Togga 2015. 174 str. ISBN 978-80-7476-088-4.