Publikace: Aleš Novák (ed.), Živá fenomenologie

Fenomenologická filosofie patří v naší zemi stále k jedné z nejrozšířenějších specializací a předložený svazek prezentuje širokou paletu témat aktuálního výzkumu uskutečňovaného na rozličných pracovištích, který demonstruje životaschopnost a relevantnost tuzemské fenomenologie. Svazek obsahuje ukázku možné diskuse mezi fenomenologickou a analytickou filosofií, mezi fenomenologickým a kognitivně-vědním výzkumem, dále dva příklady konkrétních analýz tělesnosti a konečně též experimentální texty, jež mají ambici překračovat rámec autoritativního korpusu fenomenologických textů a provádět samostatné výzkumy konkrétně možností topologického uvažování, deskripce psychedelických stavů mysli a transformativního myšlení. Kniha vzešla ze stejnojmenné konference konané v roce 2014 Centrem fenomenologického výzkumu. Autory jednotlivých příspěvků jsou Ondřej Beran, Petr Urban, Karel Novotný, Martin Ritter, Martin Nitsche, Vít Pokorný a Alice Koubová. Publikace vyšla jako mimořádné číslo Filosofického časopisu 1/2015, jež sestavil a k vydání připravil Aleš Novák.

Publikaci lze zakoupit přímo na stránkách spol. Kosmas.

Aleš Novák (ed.), Živá fenomenologie. Mimořádné číslo Filosofického časopisu 1/2015. Praha: Togga 2015. 152 s. ISBN: 978-80-7476-073-0.