Publikace: Tři studie k problému naladění

Publikace Tři studie k problematice naladění (Befindlichkeit, Stimmung) ve filosofii Martina Heideggera autorů L. Benyovszkého, J. Novotného a M. Pětové je výsledkem řešení grantového projektu GAČR Filosofická zkoumání lidské smrtelnosti a počátečnosti (GAČR P401/12/1354).

J. Novotný sleduje v první studii místo, pojetí a především založení naladění ve fundamentální ontologii. Usiluje o pochopení a vyložení toho, co je zde míněno naladěním jako takovým a jak náleží do celku výkladu lidského pobytu (Dasein). Pokouší se přitom domyslet a dovést do krajnosti jisté ohledy tohoto motivu, a to zvláště v souvislosti s řečí, konečností a časovostí. Ve druhé studii sleduje M. Pětová na základě Heideggerovy programové přednášky Vom Wesen der Wahrheit proměnu chápání naladění v souvislosti s koncepcí existence na bázi neskrytosti (ALÉTHEIA). Ve třetí studii rozvíjí L. Benyovszky motiv „posvátného bolu“ (heilige Schmerz), jímž fundamentálně-ontologická analýza naladění přerůstá v explicitní myšlení neskrytosti.

Benyovszky, L. – Novotný, J. – Pětová, M., Tři studie k problému naladění ve filosofii Martina Heideggera. Praha: Togga 2014. 162 s. ISBN 978-80-7476-077-8.

Knihu lze zakoupit na tomto odkazu.