Knižní tip: Dan Zahavi – Self and Other

Cover for Self and Other

Self and Other

Exploring Subjectivity, Empathy, and Shame

Dan Zahavi

  • Original work by a leading scholar of his generation
  • Brings together analytic philosophy and phenomenology
  • A new answer to the question of what selfhood is, and how we should understand it

Can you be a self on your own or only together with others? Is selfhood a built-in feature of experience or rather socially constructed? How do we at all come to understand others? Does empathy amount to and allow for a distinct experiential acquaintance with others, and if so, what does that tell us about the nature of selfhood and social cognition? Does a strong emphasis on the first-personal character of consciousness prohibit a satisfactory account of intersubjectivity or is the former rather a necessary requirement for the latter?
Engaging with debates and findings in classical phenomenology, in philosophy of mind and in various empirical disciplines, Dan Zahavi’s new book Self and Other offers answers to these questions. Discussing such diverse topics as self-consciousness, phenomenal externalism, mindless coping, mirror self-recognition, autism, theory of mind, embodied simulation, joint attention, shame, time-consciousness, embodiment, narrativity, self-disorders, expressivity and Buddhist no-self accounts, Zahavi argues that any theory of consciousness that wishes to take the subjective dimension of our experiential life serious must endorse a minimalist notion of self. At the same time, however, he also contends that an adequate account of the self has to recognize its multifaceted character, and that various complementary accounts must be integrated, if we are to do justice to its complexity. Thus, while arguing that the most fundamental level of selfhood is not socially constructed and not constitutively dependent upon others, Zahavi also acknowledges that there are dimensions of the self and types of self-experience that are other-mediated. The final part of the book exemplifies this claim through a close analysis of shame.

https://global.oup.com/academic/product/self-and-other-9780199590681?cc=dk&lang=en&

 

Nová publikace: How Colours Matter to Philosophy

How Colours Matter to Philosophy Book Cover

How Colours Matter to Philosophy

Silva, Marcos (Ed.)

  • Examines the logical and linguistic aspects of colours as philosophical problems
  • Offers a historically informed discussion of colours
  • Coverage bridges continental and analytic philosophy

This edited volume explores the different and seminal ways colours matter to philosophy. Each chapter provides an insightful analysis of one or more cases in which colours raise philosophical problems in different areas and periods of philosophy.

This historically informed discussion examines both logical and linguistic aspects, covering such areas as the mind, aesthetics and the foundations of mathematics. The international contributors look at traditional epistemological and metaphysical issues on the subjectivity and objectivity of colours. In addition, they also assess phenomenological problems typical of the continental tradition and contemporary problems in the philosophy of mind. The chapters include coverage of such topics as Newton’s and Goethe’s theory of light and colours, how primary qualities are qualitative and colours are primary, explaining colour phenomenology, and colour in cognition, language and philosophy.

http://www.springer.com/la/book/9783319673974

 

Nová publikace: L’espace, les phénomès, l’existence: De l’architectonique phénoménologique à l’architecture

 L'espace, les phénomès, l'existence: De l'architectonique phénoménologique à l'architecture Book Cover

Summary:
Les “Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace” (2006), publiés par M. Richir, ont choisi la « chôra » platonicienne comme « topos architectonique » d’une épochè « hyperbolique », ouvrant sur l’altérité de l’espace. Les contributions de A. Schnell, R. Alexander, P. Posada, A. Mazzù, F. Mattens, J. De Visscher, D. Bauer, Y. Murakami et M. Belderbos, réunies dans le présent recueil, jaillissent sans exception de cette mise entre parenthèses aussi bien du « Dingraum » de la phénoménologie husserlienne que du « gelebter Raum », foyer de l’analyse existentielle. L’espace « chôratique » ainsi entrouvert n’est autre que celui d’une « Phantasieleiblichkeit », base archaïque vivante de l’espace, soigneusement tenue à distance à la fois de l’institution symbolique du lieu et de celle du bâtir. Avec elle, l’architecture entretient un rapport singulier, pour peu que celle-ci ne soit précisément pas l’art de recouvrement de sa « sauvagerie » inchoative. Ce rapport fait la véritable intrigue du livre présent.

http://www.peeters-leuven.be/boekoverz.asp?nr=10564

 

Nová publikace: Kate Kirkpatrick: Sartre on Sin: Between Being and Nothingness

Sartre on Sin

Between Being and Nothingness

Kate Kirkpatrick

Oxford Theology and Religion Monographs

  • Demonstrates the profound influence of a Christian concept—original sin—on Sartre’s existentialism
  • Argues that Sartre’s philosophy can serve as a useful stimulus for thinking about the relevance of the concept of sin today
  • Offers a close analysis of Sartre’s landmark text, Being and Nothingness, reading his concept of freedom in a new light
  • Opens up a rich and unmined vein of theological influence and inheritance

Sartre on Sin: Between Being and Nothingness Book Cover

Publikace: Pravda o myšlení Martina Heideggera

Myšlení a dílo Martina Heideggera je vystaveno opakovaným obviněním ze spolupráce s národním socialismem, ke kterému se nyní přidalo obvinění ze systematického antisemitismu, které se objevilo v souvislosti s vydáním jeho soukromých zápisníků známých pod označením „Černé sešity“. Samotné zápisníky by nevzbudily tolik pozornosti, kdyby jejich vydavatel, Peter Trawny, zároveň nepublikoval svou interpretující knihu o Heideggerovi a mýtu světového židovského spiknutí.

Není povolanější autor než Friedrich-Wilhelm von Herrmann, jenž byl po čtyři poslední roky Heideggerova života jeho osobním tajemníkem a filosof ho pověřil vydáváním svého souborného díla, který dokáže jednoznačně vyvrátit a odmítnout Trawnyho lživá a falešná tvrzení, aniž by prováděl apologii samotného Heideggera. Von Herrmannova reakce na lživá obvinění mají formu přehledného, systematického výkladu geneze Heideggerova myšlení, a potud může jeho krátká kniha sloužit jako vynikající uvedení do celkového kontextu myšlení a díla Martina Heideggera, který – i když nemusí být každému čtenáři sympatický buď jako člověk, nebo jako myslitel – přesto zůstane jedním z největších filosofů 20. století.

F.-W. von Herrmann, Pravda o myšlení Martina Heideggera, sestavil a přeložil Aleš Novák, Praha: Togga 2017, 111 str.

 

Společnost pro filosofickou antropologii

Společnost pro filosofickou antropologii (SFA) je otevřenou skupinou učitelů, studentů, přátel a příznivců myšlenky filosofické antropologie. Pořádáme kurzy, setkání, konference a workshopy. Interpretujeme člověka jako bytost sebe sama utvářející, jež sama sobě dává vlastní obraz, vlastní určení. Všímáme si působnosti filosofie a toho, jak filosofické obrazy člověka proměnily dějiny lidského sebeporozumění.

Sledujte prezentaci SFA na facebooku: https://www.facebook.com/spolecnostprofilosofickouantropologii/

 

Doktorské studium fenomenologie

Při Centru fenomenologického výzkumu probíhá školení studujících postgraduálního studijního oboru „Německá a francouzská filosofie“, který je zaměřený na německou klasickou filosofii, fenomenologii a soudobou francouzskou filosofii, jejich dějinné předpoklady a jejich vzájemné vlivy v intelektuálním a kulturním evropském prostoru. Obor poskytuje náročnou odbornou přípravu pro bádání a další samostatné rozvíjení aktuálních filosofických přístupů, které se vyprofilovaly ve střední Evropě a ve Francii a které zásadně ovlivňují dění na soudobé světové filosofické scéně a zároveň zásadně utvářejí podobu soudobé české filosofické scény, se kterou jsou tradičně spjaty. Jde o filosofické směry a přístupy německé klasické filosofie (od Kanta dále) a reakce na ni, dále o fenomenologii (především Husserlovu) a její percepci a samostatný rozvoj ve Francii, o filosofii života a existence, hermeneutiku, fenomenologickou ontologii až po soudobé aktuální modifikace fenomenologie.
Studijní plán doktoranda zahrnuje plánované publikační aktivity, účasti na konferencích a zkoušky z povinných a povinně volitelných předmětů podle akreditačního materiálu. Po ukončení studia doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce student získává titul Ph.D. Více informací lze získat na tomto odkazu.

 

Centrum fenomenologického výzkumu

Centrum fenomenologického výzkumu bylo univerzitním centrem excelence při Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Centrum bylo zřízeno 1. ledna 2012 a jeho činnost trvala do 31. prosince 2016.

Ředitelem centra byl Aleš Novák.

Členy Centra v roce 2016 byli: Ladislav Benyovszky, Jan Bierhanzl, Milan Hanyš, Jana Kružíková, Jakub Marek, Karel Novotný, Taťána Petříčková, Hans Rainer Sepp, Stanislav Synek, Jiří Tourek a Martin Vrabec.

V minulých letech mezi spolupracovníky náleželi rovněž Josef Fulka, Tomáš Holeček a Marek Skovajsa (všichni v roce 2012), Jaroslav Novotný, Marie Pětová a Richard Zika (všichni v letech 2012-2014).