Dvě přednášky Petera Trawnyho

Na pozvání Centra fenomenologického výzkumu a Společnosti pro filosofickou antropologii  zavítá ve dnech 24. a 25. dubna 2018 do Prahy německý filosof Peter Trawny (Bergische Universität Wuppertal) a pronese dvě přednášky v rámci semináře Společnosti pro filosofickou antropologii.

Výsledek obrázku pro peter trawny

První přednáška bude v úterý 24. dubna od 18:30 věnována 200. jubileu narození Karla Marxe, a to konkrétně Marxovu pojetí revoluce, pod názvem Das Unerträgliche oder Marx und die Revolution (Nesnesitelné, čili Marx o revoluci).

Ve druhé přednášce ve středu 25. dubna od 18:30 pak v přednášce pod názvem Eine neue Heidegger-Lektüre (Nový způsob četby Martina Heideggera) představí svou novou metodu četby a interpretace textů Martina Heideggera, jež ho vedla k závěrům prezentovaným v kontroverzní knize Heidegger und der Mythos der jüdischen Weltverschwörung.

Přednášky zazní  v německém jazyce, k dispozici bude český překlad.

Obě přednášky se uskuteční v Pražském kreativním centru, Staroměstské náměstí, 4/1, Praha 1.

 

Přednáška Zdeňka Kratochvíla na semináři Společnosti pro filosofickou antropologii

10. dubna 2018 pronesl doc. Zdeněk Kratochvíl přednášku v rámci pravidelného podvečerního semináře Společnosti pro filosofickou antropologii s názvem:

Archaické a klasické (Obecná dichotomie v myšlení i umění na příkladech z raných a pozdních presokratiků i na sochařství a vázovém malířství)

Fotka uživatele Společnost pro filosofickou antropologii.

1. Pro rozcvičení napřed větší rozhraní:
Neolit / doba bronzová: Ženské figury ubírají na objemu a roste míra stylizace.
Doba bronzová / železná: Možná proměna morálky, viz Odysseus, ale i Starý zákon. Temná staletí, geometrická stylizace (článkovitá těla odpovídají představě „psychofyzických orgánů“). Epika jako ohlédnutí.
2. Archaické / klasické zpodobování a myšlení:
Archaická stylizace figur: nadčasový úsměv, typologie, sochy z polotovarů z lomu.
Klasické zpodobování: veristické (realistické), výraz zohledňuje situaci, perspektiva; vyděluje se kategorie umění.
Archaická lyrika, přírodověda a filosofie: nouze, diference, meteorologická metafora (Archilochos, Míléťané, Hérakleitos).
Raně klasická filosofie: Zhodnocení (nadhodnocení?) řeči, bezrozpornosti (i jako kriteria pravdy), vyděluje se pojem myšlení, důkaz sporem (Parmenidés). Tragédie jako ohlédnutí.
3. V klasické době brzy následuje „obrat k věcem lidským“ (sofisté, Sókratés) a vzniká slovo filosofie. Všechno starší se reinterpretuje (např. Aristotelés presokratiky).

Místo konání: Pražské kreativní centrum, Staroměstské náměstí 4/1, Praha 1.

*

Další hostem semináře Společnosti pro filosofickou antropologii bude pak dvakrát po sobě ve dnech 24. a 25. dubna německý filosof Peter Trawny.

Související obrázek

 

Knižní tip: Selbstgebung und Selbstgegebenheit

Selbstgebung und Selbstgegebenheit. Zur Bedeutung eines universalen Phänomens

Selbstgebung und Selbstgegebenheit

Zur Bedeutung eines universalen Phänomens

 • Verlag Karl Alber
 • 232 Seiten
 • ISBN: 978-3-495-48902-4
Selbstgebung und Selbstgegebenheit sind die beiden grundlegenden Formen einer reflexiven und personalen Gabe-Beziehung. In diesem Sammelband werden ihre Grund-Strukturen erläutert und ihre wichtigsten phänomenalen Manifestationsformen exemplarisch vorgestellt. Dabei liegt dem inhaltlichen Aufbau dieses Buches die Einsicht in den sachlichen Vorrang der für das letztlich einheitliche Phänomen der Selbst-Gegebenheit und der Selbst-Gebung allgemeinen Manifestationsbereiche des Seins und des Erkennens gegenüber den speziellen Manifestationsbereichen der Religionen sowie der Psychoanalyse und der Literatur zugrunde. Dementsprechend werden im ersten Teil dieses Sammelbandes die phänomenologische, die metaphysisch-ontologische und die personale Bedeutungsdimension, in dessen zweitem Teil die religiöse (anhand der sog. archaischen Religionen, dann auch der hinduistischen Religionen des Shivaismus und des Tantrismus, ferner des chinesischen Daoismus und nicht zuletzt der monotheistischen Offenbarungsreligionen) und in dessen drittem Teil die psychoanalytische und die literarische und damit im Ganzen gesehen die universale Relevanz dieses ursprünglichen Phänomens aufgezeigt und sichtbar gemacht.

Mit Beiträgen von Sarah Eichner, Markus Enders, Ullrich Glatthaar, Iris Hennigfeld, Karsten Koreck, Adrián Navigante, Thomas Reitzig, Siegfried Rombach, Frank Schlesinger, Amanda Viana de Sousa, Riku Yokoyama

Herausgeber

Prof. DDr. Markus Enders, Jahrgang 1963, studierte Philosophie, katholische Theologie und Religionswissenschaft an den Universitäten Freiburg i.Br. und München. Dort promovierte er 1991 in Philosophie, habilitierte sich in diesem Fach 1997 und promovierte 1999 in katholischer Theologie. Seit 2001 ist er Ordinarius für Christliche Religionsphilosophie in der Fakultät für Katholische Theologie der Universität Freiburg i.Br.

 

Knižní tip: The Routledge Handbook of Consciousness

Edited by Rocco J. Gennaro

490 stran.

The Routledge Handbook of Consciousness (Hardback) book cover

There has been an explosion of work on consciousness in the last 30–40 years from philosophers, psychologists, and neurologists. Thus, there is a need for an interdisciplinary, comprehensive volume in the field that brings together contributions from a wide range of experts on fundamental and cutting-edge topics. The Routledge Handbook of Consciousness fills this need and makes each chapter’s importance understandable to students and researchers from a variety of backgrounds. Designed to complement and better explain primary sources, this volume is a valuable „first-stop“ publication for undergraduate or graduate students enrolled in any course on „Consciousness,“ „Philosophy of Mind,“ or „Philosophy of Psychology,“ as well as a valuable handbook for researchers in these fields who want a useful reference to have close at hand. The 34 chapters, all published here for the first time, are divided into three parts:

 • Part I covers the „History and Background Metaphysics“ of consciousness, such as dualism, materialism, free will, and personal identity, and includes a chapter on Indian philosophy.
 • Part II is on specific „Contemporary Theories of Consciousness,“ with chapters on representational, information integration, global workspace, attention-based, and quantum theories.
 • Part III is entitled „Major Topics in Consciousness Research,“ with chapters on psychopathologies, dreaming, meditation, time, action, emotion, multisensory experience, animal and robot consciousness, and the unity of consciousness.

Each chapter begins with a brief introduction and concludes with a list of „Related Topics,“ as well as a list of „References,“ making the volume indispensable for the newcomer and experienced researcher alike.

Odkaz na stránky vydavatele.

 

Knižní tip: Výzva Edith Steinové dnešní antropologii

Edith Steins Herausforderung heutiger Anthropologie

Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz / Mette Lebech
ISBN: 978-3-903118-37-9
Heiligenkreuz 2017

488 Seiten / Hardcover
22,5 x 14,5 cm
Be&Be-Verlag

Fließende Identität ist zum Wunschtraum einer „androgyn-multiplen“ Kultur geworden. Utopien im Sinne des totalen Selbstentwurfs verwischen bisherige Grenzen zwischen Fleisch und Plastik, Körper und Computer. Im postmodernen Plural gilt das Subjekt nur als Momentaufnahme im Fluß weiterer Verwandlungen. Es bedarf mehr denn je eines sinnvollen Durchdenkens: Was ist der Mensch?

Edith Steins Denken legt frei, daß es eine Entfaltung gibt vom Unbelebten zum Belebten, über Pflanze und Tier bis zu jenem Wesen, das über Freiheit und Selbstbewußtsein verfügt: dem Menschen. Und zugleich gelangt er aus sich selbst in einen Überstieg, ja, in eine lösende Beziehung: „In der Vereinigung mit der göttlichen Liebe umfaßt der geschaffene Geist auch erkennend, selig und frei bejahend sich selbst.“ Das ist die Identität, um die es dem Menschen in seiner Sinnsuche geht

Odkaz na stránky vydavatele.

Knižní tip: La voie de la conscience, Husserl, Sartre, Merleau-Ponty, Ricœur. Une histoire personnelle de la philosophie

La voie de la conscience, Husserl, Sartre, Merleau-Ponty, Ricœur. Une histoire personnelle de la philosophie

La phénoménologie est sans doute le courant philosophique le plus dynamique, le plus original et le plus fécond du XXe siècle. Ce livre suit les grandes étapes du développement de la voie de la conscience à travers les figures de Husserl, le fondateur de la méthode phénoménologique, de Sartre, dont la pensée a dominé la seconde moitié du XXe siècle, de Merleau-Ponty, qui a relié la conscience au corps, et de Ricœur, auteur d’une œuvre puissante d’herméneutique phénoménologique. Les critiques qu’ils s’adressent les uns aux autres montrent que ce courant n’est pas une « école de pensée », ou un système philosophique de plus. Il ne constitue pas une doctrine, mais apporte des façons nouvelles d’aborder les questions récurrentes de la philosophie : la nature de la conscience, la liberté, la relation de l’âme et du corps, la relation entre le soi et l’autre. La philosophie retrouve ainsi la force de la pensée qui caractérise les grands moments de son histoire.

Odkaz na stránky vydavatele.

 

Knižní tip: Raný Marx a revoluce

Trawny, Peter: Der frühe Marx und die Revolution

Eine Vorlesung
ISBN 978-3-465-04352-2

Klostermann Rote Reihe 104

Trawny, Peter: Der frühe Marx und die Revolution

In einer im Sommersemester 2017 gehaltenen Vorlesung stellt Peter Trawny das frühe Denken von Karl Marx auf einführende Weise dar. Sie zeichnet den Weg nach, den Marxens Denken von seiner Beschäftigung mit Hegel und Feuerbach (1839–1841) über die »Pariser Manuskripte« (1844) bis hin zum Manifest der Kommunistischen Partei (1847) zurückgelegt hat. Wichtige Begriffe dieser Zeit wie der des Geldes, der Arbeit oder der Entfremdung werden eingehend erläutert. Ihre Ausarbeitung bei Marx wird historisch kontextualisiert. Eine die Vorlesung unausgesprochen begleitende Frage ist die, was Marxens sich in der »revolutionären Praxis« entfaltendes Denken den heute Lebenden noch zu sagen hat.

Peter Trawny přednese v úterý 24. dubna přednášku Marxovo pojetí revoluce, jež bude vycházet právě z této knihy .

 

Dvě knihy o tělesnosti, subjektivitě a psychoanalýze

Edited by Brian W. Becker, John Panteleimon Manoussakis, David M. Goodman

2018 – Routledge, 160 pages

Unconscious Incarnations: Psychoanalytic and Philosophical Perspectives on the Body (Paperback) book cover

Unconscious Incarnations considers the status of the body in psychoanalytic theory and practice, bringing Freud and Lacan into conversation with continental philosophy to explore the heterogeneity of embodied life. By doing so, the body is no longer merely an object of scientific inquiry but also a lived body, a source of excessive intuition and affectivity, and a raw animality distinct from mere materiality.

The contributors to this volume consist of philosophers, psychoanalytic scholars, and practitioners whose interdisciplinary explorations reformulate traditional psychoanalytic concepts such as trauma, healing, desire, subjectivity, and the unconscious. Collectively, they build toward the conclusion that phenomenologies of embodiment move psychoanalytic theory and practice away from representationalist models and toward an incarnational approach to psychic life. Under such a carnal horizon, trauma manifests as wounds and scars, therapy as touch, subjectivity as bodily boundedness, and the unconscious ‘real’ as an excessive remainder of flesh.

Unconscious incarnations signal events where the unsignifiable appears among signifiers, the invisible within the visible, and absence within presence. In sum: where the flesh becomes word and the word retains its flesh.

Unconscious Incarnations seeks to evoke this incarnational approach in order to break through tacit taboos toward the body in psychology and psychoanalysis. This interdisciplinary work will appeal greatly to psychoanalysts and psychoanalytic psychotherapists as well as philosophy scholars and clinical psychologists.

*

By John L. Roberts 

2018 – Routledge, 230 pages

Trauma and the Ontology of the Modern Subject: Historical Studies in Philosophy, Psychology, and Psychoanalysis (Paperback) book cover

Recent scholarship has inquired into the socio-historical, discursive genesis of trauma. Trauma and the Ontology of the Modern Subject, however, seeks what has not been actualized in trauma studies – that is, how the necessity and unassailable intensity of trauma is fastened to its historical emergence. We must ask not only what trauma means for the individual person’s biography, but also what it means to be the historical subject of trauma. In other words, how does being human in this current period of history implicate one’s lived possibilities that are threatened, and perhaps framed, through trauma? Foucauldian sensibilities inform a critical and structural analysis that is hermeneutically grounded.

Drawing on the history of ideas and on Lacan’s work in particular, John L. Roberts argues that what we mean by trauma has developed over time, and that it is intimately tied with an ontology of the subject; that is to say, what it is to be, and means to be human. He argues that modern subjectivity – as articulated by Heidegger, Levinas, and Lacan – is structurally traumatic, founded in its finitude as self-withdrawal in time, its temporal self-absence becoming the very conditions for agency, truth and knowledge. The book also argues that this fractured temporal horizon – as an effect of an interrupting Otherness or alterity – is obscured through the discourses and technologies of the psy-disciplines (psychiatry, psychology, and psychotherapy). Consideration is given to social, political, and economic consequences of this concealment.

Trauma and the Ontology of the Modern Subject will be of enduring interest to psychoanalysts and psychotherapists as well as scholars of philosophy and cultural studies.

 

Nová publikace: Heidegger mezi sochaři

Mitchell, Andrew J.: Heidegger unter Bildhauern

Körper, Raum und die Kunst des Wohnens

Z angličtiny přeložil Peter Trawny
2018. Cca 140 stran. 24,80 €
ISBN 978-3-465-04351-5
Heidegger Forum 15

Mitchell, Andrew J.: Heidegger unter Bildhauern

In Heideggers späterem Denken über Kunst spielt die Bildhauerei eine große Rolle. Der Philosoph hat sich intensiv mit den Werken von Ernst Barlach, Bernhard Heiliger und Eduardo Chillida beschäftigt. In der Begegnung mit ihren Arbeiten erkannte Heidegger die Gelegenheit, seine Auffassung des Raums und der Räumlichkeit seit Sein und Zeit neu zu fassen. Andrew J. Mitchell zeichnet in einer aufmerksamen Studie den Weg nach, den Heidegger in seiner Beschäftigung mit der Kunst bis zu der späten Schrift Die Kunst und der Raum (1969) gegangen ist. In ihr präsentiert sich ein Verständnis des Raums, das von der Bildhauerei gegründet wird.

Odkaz na stránky vydavatelství.

 

Nová publikace: A Companion to Simone de Beauvoir

A Companion to Simone de Beauvoir

Laura Hengehold (Editor), Nancy Bauer (Editor)

Wiley-Blackwell, 552 pages. ISBN: 978-1-118-79602-3.

The work of Simone de Beauvoir has endured and flowered in the last two decades, thanks primarily to the lasting influence of The Second Sex on the rise of academic discussions of gender, sexuality, and old age. Now, in this new Companion dedicated to her life and writings, an international assembly of prominent scholars, essayists, and leading interpreters reflect upon the range of Beauvoir’s contribution to philosophy as one of the great authors, thinkers, and public intellectuals of the twentieth century.

The Companion examines Beauvoir’s rich intellectual life from a variety of angles—including literary, historical, and anthropological perspectives—and situates her in relation to her forbears and contemporaries in the philosophical canon. Essays in each of four thematic sections reveal the breadth and acuity of her insight, from the significance of The Second Sex and her work on the metaphysics of gender to her plentiful contributions in ethics and political philosophy. Later chapters trace the relationship between Beauvoir’s philosophical and literary work and open up her scholarship to global issues, questions of race, and the legacy of colonialism and sexism. The volume concludes by considering her impact on contemporary feminist thought writ large, and features pioneering work from a new generation of Beauvoir scholars.

Ambitious and unprecedented in scope, A Companion to Simone de Beauvoir is an accessible and interdisciplinary resource for students, teachers, and researchers across the humanities and social sciences.

Odkaz na stránky vydavatelství.

 

Knižní tip: Figury nicoty a negativity

Les Belles Lettres

V prestižním nakladatelství Les Belles Lettres vyšla kniha Fracoise Dastour(ové) Figures du néant et de la négation entre Orient et Occident. Z obsahu:

Avant-propos – De la nécessité, aujourd’hui, d’une pensée sans frontières
Ouverture – Heidegger : Ontologie et déconstruction de l’histoire de l’ontologie
Figure I – Être et non-être dans la pensée grecque : Parménide, Gorgias, Pyrrhon
Figure II – Bouddhisme et pensée de la vacuité et du néant : Nāgārjuna et Nishida
Figure III – Du « Rien » kantien à la négativité hégélienne
Figure IV – Le nihilisme : Schopenhauer-Nietzsche-Heidegger
Figure V – Le néant, le négatif et la phénoménologie : Husserl, Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty, Maldiney
Finale – Heidegger : la biffure de l’être et la phénoméno-logie de l’inapparent

Odkaz na stránky vydavatelství.

 

Knižní tip: The Oxford Handbook of the History of Phenomenology

The Oxford Handbook of the History of Phenomenology

Edited by Dan Zahavi

 • The definitive historical guide to one of the main streams of modern philosophy
 • The three parts focus on historical roots and influences; on individual phenomenologists; and on key themes in phenomenology
 • Discusses Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty, Sartre, Beauvoir, Levinas, and many other great modern thinkers
 • Covers mind, body, self, time, space, action, perception, imagination, ethics, and many other topics
 • An illustrious line-up of authors from North America, Europe, the UK, and Ireland
 • Companion volume to the Oxford Handbook of Contemporary Phenomenology (2012)
 • This Oxford Handbook offers a broad critical survey of the development of phenomenology, one of the main streams of philosophy since the nineteenth century. It comprises thirty-seven specially written chapters by leading figures in the field, which highlight historical influences, connections and developments, and offer a better comprehension and assessment of the continuity as well as diversity of the phenomenological tradition.
  The handbook is divided into three distinct parts. The first part addresses the way phenomenology has been influenced by earlier periods or figures in the history of philosophy. The second part contains chapters targeting prominent phenomenologists: How was their work affected by earlier figures, how did their own views change over time, and what kind of influence did they exert on subsequent thinkers? The contributions in the third part trace various core topics such as subjectivity, intersubjectivity, embodiment, spatiality, imagination etc. in the work of different phenomenologists, in order to explore how the notions were transformed, enriched, and expanded up through the century.
  This volume will be a source of insight for philosophers, students of philosophy, and for people working in other disciplines of the humanities, social sciences, and sciences, who are interested in the phenomenological tradition. It is an authoritative guide to how phenomenology started, how it developed, and where it is heading.

Odkaz na stránku vydavatelství.

 

Rozhovor s Alešem Novákem o Heideggerovi

Na níže uvedeném odkazu je rozhovor s Alešem Novákem, ve kterém hovoří o Heideggerových „černých sešitech“, nadcházející návštěvě Petera Trawnyho, o pravidelných seminářích Společnosti pro filosofickou antropologii a o připravovaných konferencích na počest 200. výročí narození Karla Marxe a 80. výročí úmrtí Edmunda Husserla.

https://fhs.cuni.cz/FHS-1886.html

 

Knižní tip: Fenomenologie náboženství

Phänomenologie der Religion

 

Schaeffler, Richard
Grundzüge ihrer Fragestellungen
216 Seiten, Gebunden
€[D] 34,-
ISBN: 978-3-495-48900-0
Nach einer kritischen Sichtung der methodischen Ansätze, von denen aus Religionsphilosophie getrieben werden kann, entscheidet sich der Verfasser für die Methode der Religionsphänomenologie (1. Kapitel). Diese liest an der Weise, wie die Religion sich selbst darstellt, die besondere Struktur des religiösen Aktes und seine Beziehung auf die in diesen Akten intendierten Gegenstände ab.
Deutlichster Ausdruck der besonderen Eigenart der religiösen Akte ist die religiöse Sprache (2. Kapitel). Doch lassen sich die dort zum Ausdruck kommenden Strukturen auch an religiösen Handlungen, vor allem an denen des Kultus, wiederfinden (3. Kapitel). Dabei sind die besonderen Formen religiösen Anschauens, Denkens und Handelns nicht einfach angeboren, sondern werden in religiösen Überlieferungsgemeinschaften erlernt und kultiviert (Kapitel 4).
Unter denjenigen Wirklichkeiten, auf die religiöse Akte sich beziehen und die nur diesen Akten „originär gegeben“ sind, haben Gott bzw. die Götter herausragende Bedeutung. An der Weise, wie Gott bzw. die Götter zum Gegenstand religiöser Verehrung, aber auch philosophischer Argumentation werden, lässt sich die Eigenart der spezifischen religiösen Verhältnisbestimmung von religiösen Akten und religiösen Gegenständen deutlich machen – auch und gerade im Unterschied zur profan-philosophischen Auffassung (5. Kapitel).

Odkaz na stránku vydavatele.

 

Pravidelný seminář Společnosti pro filosofickou antropologii

Od úterý 16. ledna 2018 začíná řada pravidelných podvečerních seminářů Společnosti pro filosofickou antropologii. Všem zájemcům otevřený seminář se koná pravidelně v úterý jednou za dva týdny od 18:30 v místnosti C001 v sídle Společnosti pro filosofickou antropologii na Katedře obecné antropologie Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, jež je dislokována na FTVS UK, José Martího 6, Praha 6 – Veleslavín.

Úvodním obsahem semináře pod vedením Jakuba Chavalky a Václava Zajíce byla četba a diskuse spisu Ludwiga Feuerbacha Podstata křesťanství.

Související obrázek

 

Dvě přednášky Petera Trawnyho v dubnu

Související obrázek

Na pozvání Centra fenomenologického výzkumu a Společnosti pro filosofickou antropologii  zavítá v dubnu 2018 do Prahy Peter Trawny a pronese dvě přednášky.

První přednáška bude v úterý 24. dubna od 18:30 věnována 200. jubileu narození Karla Marxe, a to konkrétně Marxovu pojetí revoluce, pod názvem Das Unerträgliche oder Marx und die Revolution.

Ve druhé přednášce ve středu 25. dubna od 18:30 pak v přednášce pod názvem Eine neue Heidegger-Lektüre představí svou novou metodu četby a interpretace textů Martina Heideggera, jež ho vedla k závěrům prezentovaným v kontroverzní knize Heidegger und der Mythos der jüdischen Weltverschwörung.

 

Knižní tip: Science as Social Existence: Heidegger and the Sociology of Scientific Knowledge

Science as Social Existence: Heidegger and the Sociology of Scientific Knowledge

Science as Social Existence: Heidegger and the Sociology of Scientific Knowledge
Jeff Kochan

In this bold and original study, Jeff Kochan constructively combines the sociology of scientific knowledge (SSK) with Martin Heidegger’s early existential conception of science. Kochan shows convincingly that these apparently quite different approaches to science are, in fact, largely compatible, even mutually reinforcing.
By combining Heidegger with SSK, Kochan argues, we can explicate, elaborate, and empirically ground Heidegger’s philosophy of science in a way that makes it more accessible and useful for social scientists and historians of science. Likewise, incorporating Heideggerian phenomenology into SSK renders SKK a more robust and attractive methodology for use by scholars in the interdisciplinary field of Science and Technology Studies (STS). Kochan’s ground-breaking reinterpretation of Heidegger also enables STS scholars to sustain a principled analytical focus on scientific subjectivity, without running afoul of the orthodox subject-object distinction they often reject.
Science as Social Existence is the first book of its kind, unfurling its argument through a range of topics relevant to contemporary STS research. These include the epistemology and metaphysics of scientific practice, as well as the methods of explanation appropriate to social scientific and historical studies of science. Science as Social Existence puts concentrated emphasis on the compatibility of Heidegger’s existential conception of science with the historical sociology of scientific knowledge, pursuing this combination at both macro- and micro-historical levels.
Beautifully written and accessible, Science as Social Existence puts new and powerful tools into the hands of sociologists and historians of science, cultural theorists of science, Heidegger scholars, and pluralist philosophers of science.